رسانه خوراک خبرخوان خوراک اتم

نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات کشور در دیدار اصحاب رسانه خوزستان:

پدرام پاک آیین در نشست هم افزایی اصحاب رسانه و خانه مطبوعات استان خوزستان اضهار داشت: بسیاری از مشکلات در عرصه رسانه پیچیده است لذا حل آنها، مولد چند مسأله است که مسائل جدید دیگری را پیش می‌آورد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از برگزاری نمایشگاه های مختلف با توجه به پیوست فرهنگی و حمایت از اصحاب رسانه و اهالی هنر استقبال و حمایت خود را اعلام کرد.
توجه دولت ها به مقوله فرهنگ همواره به عنوان یک موضوع در اولویت حاکمان در سرتاسر جهان بوده است چرا که حاکمان موفق به خوبی دریافته اند که بی توجهی به امور فرهنگی آسیب های جدی بر پیکر جوامع وارد خواهد کرد.

قسمت پنجم؛

همکاری با رسانه‌ها می‌تواند به شرکت صنعتی کمک کند تا ارتباطات خود را با مخاطبین بهبود دهد، اعتماد عمومی را بیشتر کند و موجب افزایش شناخت برند و رقابت‌پذیری شود. لذا مدیر روابط عمومی حوزه صنعت باتوجه به اهمیت ارتباطات و روابط عمومی در دنیای امروز، نقش بسیار مهمی در موفقیت و پیشرفت سازمان و شرکت خویش دارد.
روابط عمومی باید با روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رابطه نزدیکی برقرار کند و به آنها به عنوان منابع مهم خبری احترام بگذارد. ایجاد امکانات مناسب برای گزارشگری و آگاهی‌ بخشی، می‌تواند به افزایش ارتباط مثبت با رسانه‌ها کمک کند که معمولا در استان خوزستان کمتر این مهم صورت می پذیرد.