در راستای ایجاد صلح و سازش پرونده های زندانیان، رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان با ۲۵ نفر از مددجویان زندان آبادان دیدار و مشکلات آنان را بررسی و دستورات لازم و مقتضی را صادر کرد.

کارگران هفت تپه: آقاجان متشکریم

10:54
از طوفان عبور کرده است و در ساحل آرامش، در حال درو کردن تمام رکوردهای روزگار طلایی خود است. از سرخط اخبار اعتصابات کارگری به پیشتازی سنگر تولید رسیده است و این همه حرف، پشت چند کلمه بر تکه کاغذی ساده از طرف کارگران هفت تپه نقش بسته است: «آقاجان متشکریم».