بسته خبری اقتصادی چهارم؛

خبرهای اقتصادی به مردم اطلاعات لازم را می‌دهند تا تصمیمات مالی هوشمندانه‌ تری بگیرند و درک بهتری از رویدادها و تغییرات اقتصادی داشته باشند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: در واقع پتروشیمی‌ها می‌توانند معادل تمام تولید در حوزه نفت و گاز ارزآوری داشته باشند. ضمن اینکه اشتغال فراوان و تأمین محصولات مورد نیاز داخلی را نیز به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری خوزستان:

دهقانی با تاکید بر تشکیل کارگروه ترویج فرهنگ و تبیین قانون انتخابات گفت: همگام با اقدامات و تدابیر پیشگیرانه، رسیدگی به جرایم انتخاباتی با سرعت و دقت لازم در شعب ویژه تعیین شده انجام می‌شود.