هورنیوز خوراک خبرخوان خوراک اتم

در راستای ایجاد صلح و سازش پرونده های زندانیان، رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان با ۲۵ نفر از مددجویان زندان آبادان دیدار و مشکلات آنان را بررسی و دستورات لازم و مقتضی را صادر کرد.