مرزبانی خوراک خبرخوان خوراک اتم

هورنیوز – سردار احمد علی گودرزی فرمانده مرزبانی ناجا گفت: هفته گذشته کلت‌ هایی را در خوزستان کشف کردیم که از آمریکا آمده بودند و قابلیت رگبار داشتند….