شنا خوراک خبرخوان خوراک اتم

اتفاقی نادر در المپیک ریو

16:29
هورنیوز – در رشته ۱۰۰ متر شنای آزاد بانوان، شناگر آمریکایی و کانادایی با هم طلا گرفتند. سیمونه مانوئل از آمریکا و پنی اولکسیکا از کانادا،…