درآمد خوراک خبرخوان خوراک اتم

یک کارشناس اقتصادی، بالا رفتن قیمت کالاها متناسب با جهش‌های ارزی را زمینه ساز رکود، بیکاری و تورم همزمان و در نتیجه بحران اقتصادی دانست و افزود: نمی‌توان درآمد مردم را متناسب با این جهش‌ها افزایش داد؛ به همین دلیل باید از جهش‌های ارزی جلوگیری شود و قیمت کالاهای اساسی نیز به طور کامل پیرو نوسانات ارزی نباشد.
اگر بخواهیم به صورت مصداقی درباره کم‌زور بودن کارگران صحبت کنیم، می‌توانیم به قرارداد‌های سفید یا کوتاه‌مدت اشاره‌ای داشته باشیم. شیوع ویروس کرونا به‌خوبی نشان داد امنیت شغلی کارگران در پایین‌ترین سطح قرار دارد و از همان زمان، تعیین دستمزد رویه‌ای متفاوت را طی کرد.

اثر مسکن در خط فقر ۱۴۰۱

09:59
هورنیوز – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تکلیف قانونی خود طی روزهای گذشته گزارشی از وضعیت خط فقر و گروه‌های مختلف درآمدی کشور با عنوان پایش…

تبعات تبعیض درآمدی

08:45
هورنیوز – مرتضی افقه دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدچمران اهواز اظهار داشت: در ادبیات جاری، کاهش یا حذف سه‌گانه «فقر، نابرابری و بیکاری» هدف اصلی رسیدن به توسعه…