انرژی خوراک خبرخوان خوراک اتم

همزمان با اعمال محدودیت مصرف انرژی و کاهش مدت زمان تولید، ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر ساعت عملیات تعمیرات و تعویض قطعات در شرکت فولاد اکسین خوزستان با هدف استفاده بهینه از زمان توقف تولید، انجام شد.
محدودیت های برقی در دو سال‌ گذشته، برای شرکت‌های فولادی نه تنها به صنایع پائین دست و... ضرر وارده کرده بلکه عمده تولیدات این صنعت بر اساس سفارش‌ها و دریافت پیش‌پرداخت انجام‌ می‌شود و توقف تولید و سر باز زدن از انجام این تعهدات، بار مالی و حقوقی بسیار سنگینی برای آن ها در پی خواهد داشت.