مبارزه با فساد اولویت اصلی دستگاه قضا/افزایش نظارت‌های درونی بر عملکرد دستگاه قضایی

دادستان کل کشور با اشاره به این مطلب که مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی کشور است گفت: در دوره فعلی نظارت‌های درونی بر عملکرد دستگاه قضایی افزایش یافته است.

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در برنامه نگاه یک در مورد عملکرد، دستاوردها و مشکلات قوه قضاییه اظهارداشت: قوه قضاییه در ادوار مختلف تلاش کرده که هر دوره‌ای از دوره قبلش موفقتر باشد این دوره هم آیت الله آملی و همکاران تلاش کرده‌اند که انتظارات مردم و رهبری را برآورده کنند.

وی افزود: در طول دوره و بخصوص در سال ۹۲ یکی از مسائلی که فوق‌العاده مورد اهتمام قوه قضاییه بود مبارزه با فساد آن هم با ابعاد مختلف بود که فساد اقتصادی یک بعد قضیه است، فساد فرهنگی، اجتماعی، فساد امنیتی و سیاسی جزء وظایف قوه قضاییه است البته یکی از وظایفی که قانون اساسی به عهده ما گذاشته است احیای حقوق عمومی است،

محسنی اژه‌ای گفت: بعضی از مسائل خودروهایی که در خود ایران تولید می‌شد آتش‌سوزی می‌شد دادستانی اقدامات موثری انجام داد و اقدامات ما باعث شد که دیگر آتش‌سوزی نداشته باشیم.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در خصوص سیل اخیر در دو استان مازندران و گلستان هم اقداماتی انجام شد و قوه قضاییه اهتمام ویژه‌ای داشته و دارد در حقوق عمومی و صیانت از آن.

محسنی اژه‌ای گفت: برای کارآمدی بیشتر قوه قضاییه تمهیدات لازم هم از لحاظ نیروی انسانی ، هم از لحاظ بودجه ، هم از لحاظ آموزش دیده شده است.

وی افزود: تعداد خیلی خوبی قضات جذب شدند، با همکاری دولت و مجلس در زمینه رشد بودجه قوه قضاییه که ما معتقد هستیم با این ماموریتی که بر دوش ما است تناسبی ندارد و ما نیازمند بودجه بیشتری هستیم.

دادستان کل کشور گفت: در بحث سلامت، بخش نظارت در این دوره ما بخش نظارت دادستانی کل کشور، دیوانعالی کشور، دادسرای عالی قضات و حفاظت و اطلاعات تقویت شد.

https://hoorkhabar.ir/90669کپی شد!
49