ابقای رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان خوزستان

پس از برگزاری انتخابات رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام خوزستان، رییس فعلی برای چهار سال دیگر به عنوان رئیس این هیأت انتخاب شد.

هورخبر –  قبل از ظهر امروز چهارشنبه مجمع انتخاب رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام خوزستان در هتل تختی اهواز برگزار شد که رئیس فدراسیون در مجمع حضور پیدا نکرد و برگزاری مجمع به عهده مدیرکل اداره ورزش خوزستان بود.

سعید حبیبی و اردوان قاسمی، دو کاندیدای احراز سمت ریاست هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان خوزستان بودند که حبیبی در مجمع حضور پیدا نکرد و رأی‌گیری با حضور یک کاندید(قاسمی) برگزار شد.

در پایان رأی‌گیری قاسمی با ۲۵ رأی از کل آرای مأخوذه برای چهار سال، مجدداً به عنوان رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان خوزستان انتخاب شد.

https://hoorkhabar.ir/715126کپی شد!
3797