واسعی هم در فولاد ماند

وینگر تیم فوتبال فولاد خوزستان در این تیم ماندگار شد.

هورخبر –  باشگاه فولاد خوزستان با سعید واسعی برای مدت ۲ فصل دیگر قرارداد همکاری امضا کرد.

فولاد تاکنون با انصاری، کنت، نجاریان، واسعی و حیدریه تمدید کرده و با شاهین توکلی و جفرسون باهیا نیز قرارداد بسته است.

همچنین فولادی ها در پایان جلسه امروز برای تمدید قرارداد با سعید واسعی، با محکوم کردن هتک حرمت قرآن کریم در سوئد، تصویر مشترک خود را به کتاب مقدس مسلمانان مزین کردند.

https://hoorkhabar.ir/713112کپی شد!
منبع
4447