گزارش جدید آمانو /تایید نبود انحراف در برنامه هسته‌ای ایران

گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران شامگاه پنجشنبه در اختیار کشورهای عضو آژانس قرار گرفت.

یوکیا آمانو در گزارش خود اعلام کرد: ایران در چارچوب زمانی سه ماهه، شش اقدام عملی که در مورد آنها با آژانس توافق شده بود انجام داد.

در بخش خلاصه گزارش مدیرکل آژانس امده است: آژانس عدم انحراف در مواد و تاسیسات هسته‌ای اعلام شده ایران را تایید می کند .

در این گزارش ۱۹صفحه ای همچنین آمده است: اژانس در حال بررسی اطلاعات دریافتی از ایران است و در برخی از موارد خواهان توضیحات تکمیلی است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در جلسه فنی هشتم و نهم فوریه که در تهران برگزار شد دو طرف توافق کردند هفت اقدام عملی دیگر تا تاریخ ۱۵ماه می صورت پذیرد. بر اساس درخواست ایران و ۱+۵ و بدنبال تایید شورای حکام آژانس برای نظارت بر اجرای توافق موقت میان ایران و ۱+۵ اقدام کرده است. اقدامات انجام شده از سوی ایران و تعهدات این کشور یک گام مثبت تلقی می شود, ولی راه درازی برای حل و فصل همه موضوعات باقی مانده در پیش روست.

بر اساس برنامه کاری کار آژانس ، گزارش مدیرکل ۱۰روز تا یک هفته پیش از برگزاری نشست فصلی شورای حکام آماده و برای مطالعه در اختیار کشورهای عضو قرار می‌گیرد.

نشست آینده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوم تا هفتم مارس (۱۲ تا ۱۶ اسفند) در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار می‌شود.

https://hoorkhabar.ir/444کپی شد!
82