حضور مه آفرید در دادگاه کیفری به عنوان مطلع پرونده سه نماینده مجلس

مه آفرید امیر خسروی متهم ردیف اول پرونده فساد مالی بزرگ به عنوان مطلع در رابطه با سه نماینده متهم در این پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران منتقل شد.
ساعت ۹:۳۰ صبح چهارشنبه مه آفرید امیر خسروی همراه یک تیم اسکورت از زندان اوین به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران انتقال یافت.

مه آفرید امروز به عنوان مطلع برای رسیدگی به پرونده سه نماینده مجلس هشتم که در پرونده فساد سه هزار میلیاردی متهم هستند، به دادگاه احضار شده بود.

در جلسه امروز که به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور دو قاضی مستشار برگزار شد، مه آفرید در خصوص رشوه هایی که به نمایندگان متهم در این پرونده داده بود توضیحاتی را ارائه کرد.

پس از اتمام این جلسه متهم ردیف اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی به زندان اوین انتقال یافت.

https://hoorkhabar.ir/435کپی شد!
146