بخشنامه اعمال افزایش قیمت آب ابلاغ شد/افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب از اول فروردین ماه روی قبوض اعمال می‌شود، گفت: افزایش قیمت آب بر روی قبوض از حداقل ۱۰۰ تومان تا ۱۱۰۰ تومان خواهد بود.

حمیدرضا جانباز در پاسخ به این سوال که بخشنامه افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب ابلاغ شده و از چه زمانی روی قبوض مشترکان اعمال می‌شود، افزود: بخشنامه افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب که قرار است از اول فروردین ماه سال آینده بر روی قبوض اعمال شود، از سوی وزیر نیرو ابلاغ شد.

*این افزایش قیمت‌ها بسیار ناچیز است 

وی با اشاره به اینکه این مصوبه مربوط به اول بهمن ماه امسال است گفت: این افزایش قیمت‌ها که اتفاقا بسیار ناچیز است، از اول فروردین ماه بر روی قبوض مشترکان اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: متوسط طول دوره قرائت و توزیع قبوض آب و رساندن آن به دست مشترکان در کشور ۶۰ روز است، البته در تهران این عدد به ۴۵ روز هم رسیده است.

*مشترکان افزایش قیمتها را احساس نمی کنند

جانباز در پاسخ به این سوال که پس اعمال افزایش قیمت آب بر روی قبوض از اول فروردین ماه خواهد بود، گفت: اگر چه در قبوض آب این افزایش قیمت‌ها از اول فروردین ماه اعمال خواهد شد، اما چون این افزایش قیمت‌ها بسیار ناچیز است، باید اذعان کرد که بعید است مشترکی متوجه این افزایش قیمت شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور ادامه داد: وقتی به شکل مطلق گفته می‌شود، آب ۲۰ درصد گران شد، احساس نگرانی در جامعه بوجود می‌آید چرا که وقتی آب بهاء پلکانی محاسبه می‌شود، متوجه می‌شویم که این افزایش قیمت آب بسیار ناچیز است و کفاف صنعت آب را نمی‌دهد.

جانباز تاکید کرد: اولین پله مصرف آب برای ۱۱.۵ درصد مشترکان آب تا ۵ متر مکعب است که در این مصوبه جدید تنها ۱۰۰ تومان به آب‌ بهای مصرفی آنها اضافه می‌‌شود.

وی ادامه داد: مصرف آب تا ۱۰ متر مکعب مصرف در ماه که ۲۷.۴ درصد مشترکان را تشکیل می‌دهد، حدود ۲۷۰ تومان افزایش می‌یابد.

جانباز گفت: تا ۱۵ متر مکعب که الگوی مصرف آب است و ۵۱.۸ درصد مشترکان را تشکیل می‌‌دهد ۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: تا ۲۰ متر مکعب که ۷۲.۵ درصد مشترکان را که عمده مشترکان آبفا را شامل می‌شود حداکثر رشدی که بر روی قبوض آب آنها اعمال می‌شود ۷۵۱ تومان است.

جانباز گفت: مشترکان پرمصرف ما که مصرف آب آنها از ۲۰ متر مکعب تجاوز می‌کند ۱۱۰۰ تومان می‌شود پس واقعا آیا ۱۱۰۰ تومان عدد بسیار بالایی است.

وی  افزود: پس اعلام افزایش مطلق ۲۰ درصدی برای قیمت آب در جامعه تبعات منفی ایجاد می‌کند.

https://hoorkhabar.ir/1734کپی شد!
91