ورود پرتقال انباری از ۵ روز دیگر به بازار

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به بازار راکد میوه و سبزی گفت: در اسفندماه بازار میوه و سبزی راکد بوده و این موضوع به دلیل افزایش توجه به خرید کیف و کفش در بین مردم است.

اظهار کرد: بازار میوه و سبزی از اوایل اسفند ماه تا به امروز بدون تغییر قیمت به کار خود ادامه می دهد و این در حالی است که پرتقال شمال عرضه شده در بازار تا چند روز آینده تمام خواهد شد.

وی ادامه داد: پرتقال انباری که قبل از شروع سرمای سخت زمستان امسال در برخی استان‌ها چیده شده تا پنج روز آینده به بازار خواهد رسید.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تاکید کرد:‌ سیب بدون تغییر قیمت و کیفیت در حال عرضه در بازار است و می توان مدعی شد مشکلی در عرضه سیب و پرتقال شب عید وجود نخواهد داشت.

مهاجران بیان کرد: هر کیلو نارنگی بندرعباس (دو رج) ۷۵۰۰ تومان و نارنگی (سه رج) ۴۵۰۰ تومان در کنار کیوی که حجم اعظم آن صادر شده است با قیمت کیلویی ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان به فروش می رسد.

وی با اشاره به این که هر کیلو خیار گلخانه ای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و بوته ای ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان است گفت: در حال حاضر سبزی بعد از گذشت دو سال از حجم و قیمت مناسب و منطقی برخوردار شده است.

https://hoorkhabar.ir/1716کپی شد!
101