مشکلات خوراک خبرخوان خوراک اتم

در صورتی که روال تورم ماهانه اجاره خرداد ماه تا پایان سال ادامه پیدا کند، اجاره‌بهای پایان سال نسبت به ابتدای سال، حول و حوش 30 درصد افزایش خواهد داشت.
هورنیوز – هنوز چند روزی از جنجال فروش غیرقانونی۲۰۰ میلیون دلار محصول در پتروشیمی مسجدسلیمان نگذشته که دوباره این پتروشیمی خبرساز شده است. صبح امروز کارگران پتروشیمی مسجدسلیمان…

اخراج اجاره نشینان از شهرها

14:00
هورنیوز – اجاره نشینان این روزها تقریبا یک درد مشترک دارند، مستأجرانی که در مناطق شهری سکونت داشتند اما به دلیل افزایش نرخ‌های پیشنهادی به حاشیه شهرها و…