استاندار خوزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

استاندار خوزستان‌:

این مقام مسئول گفت: امسال سامانه‌های گذرنامه در مرزهای چذابه و شلمچه به یکدیگر متصل می‌شوند که موجب تسهیل و روان شدن ورود و خروج زائران اربعین حسینی خواهد شد.

استاندار خوزستان:

این مقام مسئول گفت: اتاق‌های بازرگانی در استان باید فعال‌تر از گذشته باشند و با شناسایی ظرفیت‌های استان در پیشبرد توسعه اقتصاد خارجی و جذب سرمایه‌گذار در استان تلاش کنند.
استاندار خوزستان گفت: در بارش اخیر حدود یک میلیارد متر مکعب در سدهای استان ذخیره‌سازی شد البته همچنان ذخیره سازی ادامه دارد اما در حوضه‌های کرخه و مارون به دلیل کمبود بارش همچنان مشکل داریم.
استاندار خوزستان گفت: در سفر دوم هیات دولت به خوزستان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شد که برخی از مصوبات به دستگاه ها داده شد و برخی هنوز اعلام نهایی نشده است. حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مصوبات به بخش های دستگاه های مختلف اعلام و اعتبار تخصیص داده شده است.