مدیران اصلاحات در دانشگاه های دوران اعتدال/ روسای سابق بازگشتند

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییرات در حوزه مدیریتی، دانشگاه های کشور نیز دستخوش تغییرات شدند و بسیاری از مدیرانی که دارای سوابق آموزشی و مدیریتی در دوران اصلاحات بودند پس از ۸ سال دوباره به عرصه فعالیت اجرایی دانشگاهها بازگشته اند.

مروری بر سوابق مدیران ۲۴ دانشگاه نشان می دهد که بیش از ۹ رئیس دانشگاه پیش از این سابقه ریاست داشته اند.

مسئولان وزارت علوم در دوره دولت یازدهم سوابقی از جمله ریاست دانشگاه را در دوره اصلاحات داشته اند که از آن جمله می توان به رضا فرجی دانا وزیر علوم، سعید سمنانیان مشاور وزیر و عبدالرحیم نوه ابراهیم مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی اشاره کرد.

سوابق اجرایی مسئولان وزارت علوم

ردیف نام مسئولیت فعلی سوابق اجرایی
۱ رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رئیس دانشگاه تهران از ۸۱ تا ۸۴
رئیس پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران از ۷۷ تا ۸۱
رئیس مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران از ۷۵ تا ۸۱
۲ جعفر توفیقی داریان مشاور عالی وزیر علوم سرپرست وزارت علوم در دولت یازدهم به مدت ۶۷ روز
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از مهر ۸۲ تا مرداد ۸۴
۳ جعفر میلی‌منفرد معاون آموزشی وزارت علوم دارای سوابق اجرایی در وزارت علوم دولت‌های پنجم، هفتم، هشتم و یازدهم
سرپرست وزارت علوم در دولت دوم خاتمی، پس از استعفای مصطفی معین
اولین وزیر پیشنهادی وزارت علوم در کابینه حسن روحانی
معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم در ۷۶ تا ۷۹
معاون فناوری وزارت علوم در ۷۹ تا ۸۱
رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در ۷۹ تا ۸۱
سرپرست وزارت علوم در ۸۲
قائم مقام وزیر و معاون طرح و توسعۀ وزارت علوم در ۸۲ تا ۸۴
۴ مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان معاونت دانشجویی وزارت علوم
معاونت فرهنگی آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا ۸۵
مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم
معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۵ سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه رئیس دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ ۱۳۸۴- ۱۳۷۶
مشاور معاون‌ پژوهشی‌ وزارت‌ بهداشت‌ ۱۳۷۸ – ۱۳۷۶
عضو شورای‌ پژوهشی‌ وزارت‌ بهداشت‌ ۷۶
عضو شورای‌ بورس‌ وزارت‌ بهداشت‌ ۷۶ تا ۸۴
۶ محمدحسین امید معاون اداری و مالی و مدیریت منابع رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ۸۴
معاون دانشجویی دانشگاه تهران ۸۳
۷ مهدخت بروجردی مدیرکل روابط عمومی مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم از شهریور ۸۱ تا شهریور ۸۶
مشاور رسانه‌ وزیر علوم از شهریور ۸۶ تا شهریور ۸۸
۸ عبدالرحیم نوه ابراهیم مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی رئیس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم در ۸۷
رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان از ۷۵ تا ۸۶
معاون آموزشی دانشگاه بین الملل امام خمینی از ۷۳ تا ۷۵
مدیر دفتر آمار و برنامه ریزی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از ۷۰ تا ۷۲
مدیرکل امور دانشجویان خارج وزارت فرهنگ و آموزش عالی از ۵۹ تا ۶۳
۹ مصطفی کریمیان اقبال مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری مسئولیت ایجاد پارک های علم و فناوری از سال ۷۳
معاون فناوری وزارت علوم از ۸۲ تا ۸۴
۱۰ صادق آئینه وند رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رئیس دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس و رئیس مرکز سیاست علمی و پژوهشی وزارت آموزش عالی تا سال ۷۲
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه سال ۶۳

از میان روسای دانشگاه هایی که اکنون با حکم رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سرپرستی یا ریاست دانشگاهها را برعهده دارند ۹ نفر پیش از این و در دوره اصلاحات رئیس دانشگاه بوده اند.

همچنین تعداد ۱۳ نفر مسئولیت اجرایی در حوزه معاونت دانشگاه یا ریاست دانشکده را برعهده داشته اند.

از این میان تعداد ۲ نفر سوابق اجرایی غیر دانشگاهی داشته اند که می توان به محمدجواد فدایی فتح آبادی در دانشگاه شهید باهنر کرمان و احمد محقر در دانشگاه بجنورد اشاره کرد.

سوابق روسای دانشگاه

ردیف نام دانشگاه سوابق اجرایی
۱ حسین سلیمی علامه طباطبایی معاون فرهنگی و دانشجویی از ۷۹ تا ۸۱
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی از ۸۱ تا ۸۳
۲ محمدرضا پورمحمدی دانشگاه تبریز رئیس دانشکده علوم انسانی از ۷۰ تا ۷۵
معاون دانشجوئی و فرهنگی از ۷۵ تا ۷۶
معاون آموزشی از ۷۶ تا ۷۹
رئیس دانشگاه از ۸۱ تا ۸۴
۳ علی خاکی صدیق دانشگاه خواجه نصیر طوسی رئیس دانشگاه خواجه نصیر طوسی از  ۸۲ تا ۸۶
۴ سید ابوالحسن نائینی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) رئیس سازمان نظام مهندسی استان قزوین ۸۰ تا ۸۴
مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه ۷۱ تا ۷۲
معاون عمرانی دانشگاه از ۷۲ تا ۷۷ و ۷۴ تا ۸۳
سرپرست دانشگاه از ۸۳ تا ۸۵
۵ محمدجواد فدایی فتح آبادی دانشگاه شهید باهنر کرمان نامزد ائتلاف اصلاح طلبان کرمان و راور
معاون برنامه‌ریزی استانداری کرمان سال ۶۴
معاون عمرانی استانداری در ۶۹ و ۷۷
معاون عمرانی و رئیس ستاد حوادث غیرمترقبه استان کرمان از ۸۲ تا ۸۳
۶ رحیم حب نقی دانشگاه ارومیه رئیس دانشگاه از سال ۷۶ تا ۸۰
۷ محمدعلی برخورداری دانشگاه علم و صنعت رئیس دانشگاه تربیت معلم تهران از ۸۱ تا ۸۵
رئیس دانشگاه زنجان از ۷۸ تا ۸۱
معاون اداری و مالی دانشگاه علم و صنعت از ۷۷ تا ۷۸
رئیس دانشگاه یزد از سال ۷۴ تا ۷۷
معاون اموزشی دانشگاه یزد از ۷۳ تا ۷۴
معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران  از ۶۰ تا ۶۲
۸ محمد کافی دانشگاه فردوسی مشهد معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فردوسی از ۷۷ تا ۸۰
رایزن علمی ایران در هند و کشورهای شبه قاره از مرداد ۸۲ تا ۸۵
۹ هوشنگ طالبی حبیب آبادی دانشگاه اصفهان رئیس دانشگاه اصفهان از ۷۶ تا ۸۴
۱۰ احمد رضی دانشگاه گیلان مسئول جهاد دانشگاهی گیلان از ۶۶ تا ۷۱
معاون دانشجویی از ۷۱ تا ۷۴
مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه از ۷۹ تا ۸۴
سرپرست معاونت دفاعی دانشگاه در ۶۹

سوابق روسای دانشگاه

ردیف نام دانشگاه سوابق اجرایی
۱۱ محمود نیلی احمدآبادی دانشگاه تهران رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران از ۸۱ تا ۸۸
۱۲ محمود مدرس هاشمی دانشگاه صنعتی اصفهان رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان از ۸۳ تا ۸۷
۱۳ ابوالفضل فراهانی دانشگاه پیام نور معاون دانشجویی دانشگاه از ۸۳ تا ۹۰
۱۴ رضا صحرایی دانشگاه ایلام معاون آموزشی، مدیر دانشجویی ، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ایلام
۱۵ گودرز صادقی هشجین دانشگاه ارومیه رئیس آموزشکده، معاون آموزشی دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده، رئیس دانشکده، معاون پژوهشی دانشگاه، معاون اداری-مالی دانشگاه
رئیس دانشگاه تا سال ۸۴
۱۶ حسن ولی زاده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مدیر پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، رئیس دانشکده علوم پایه، معاون اداری و مالی و قائم مقام رئیس دانشگاه
رئیس دانشگاه آزاد واحد هشترود به مدت ۴ سال
۱۷ محمد قاسم سحاب دانشگاه تفرش مدیر پروژه عمرانی دانشگاه تفرش از ۷۱ تا ۷۴
مدیرکل دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه امیرکبیر از ۷۴ تا ۷۸
 

۱۸

محمد صالح اولیاء دانشگاه یزد رئیس مجتمع فنی مهندسی دانشگاه یزد از ۷۹ تا ۸۱
مشاور برنامه ریزی و پژوهشی استاندار یزد در ۸۰
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان یزد از ۸۱ تا ۸۶
رئیس پارک علم و فناوری استان یزد از ۸۱ تا ۸۶
عضو شورای دانشگاه یزد از ۸۱ تا ۸۵
۱۹ عباس زراعت دانشگاه کاشان قائم مقام دانشگاه کاشان
مدیر گروه حقوق دانشگاه کاشان
رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان
عضو هیأت امنای دانشگاه کاشان
عضو هیأت امنای بنیاد نخبگان دانشگاه کاشان
۲۰ احمد محقر دانشگاه بجنورد دبیر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه فردوسی مشهد
معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان شمالی در دولت اصلاحات

سوابق روسای دانشگاه

ردیف نام دانشگاه سوابق اجرایی
۲۱ سید عطاء اله سیادت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین از ۶۶ تا ۶۸ و ۷۲ تا ۷۴
معاون آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز از ۷۱ تا ۷۲
رئیس دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی بهبهان از ۸۱ تا ۸۳
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز از ۸۲ تا ۸۴
مشاور استاندار خوزستان در امور کشاورزی و منابع طبیعی از ۹۲ تاکنون
۲۲ محمد رعایایی دانشگاه شهید چمران اهواز رئیس دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز از ۷۴ تا ۷۶
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز از ۷۶ تا ۸۵
رئیس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه از ۸۶ تاکنون
۲۳ منصور غلامی‌ دانشگاه بوعلی سینا همدان دبیر هیات امنای دانشگاه بوعلی تا سال ۸۳
رئیس هیات ممیزه دانشگاه تا ۸۴
رئیس دانشگاه بوعلی سینا از ۷۶ تا ۸۴
معاون اداری و مالی دانشگاه ۷۵ تا ۷۶
رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه از ۶۴ تا ۶۶ و ۶۸ تا ۷۰
معاون اداری و مالی دانشگاه از ۶۶ تا ۶۸
سرپرست دانشکده کشاورزی شهر کرد (وابسته به دانشگاه اصفهان و بعد دانشگاه صنعتی اصفهان) از سال ۶۰ تا ۶۲
۲۴ مجید ارشاد لنگرودی دانشگاه شیراز رئیس دانشگاه شیراز از سال ۸۰ تا ۸۴

 

 منبع : مهر
https://hoorkhabar.ir/94083کپی شد!
132