جمعیت۷۶ میلیونی کشور/ نرخ بیکاری جوانان ۲۰.۳ درصد

آخرین آمارهای رسمی بیانگر جمعیت حدود ۷۶ میلیون نفری کشور در سال ۹۱ و تفاوت ۱۰ درصدی بین نرخ بیکاری زنان و مردان است.

گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های حوزه اقتصادی در سه ماهه اول سال ۹۲ نشان می دهد که حدود ۷۶ میلیون نفر جمعیت کشور را در سال ۹۱ تشکیل داده‌اند.

بنابر این گزارش بین جمعیت ۷۶ میلیونی حدود ۵۴.۶ میلیون نفر در مناطق شهری و ۲۱.۴ میلیون نفر در مناطق روستایی ساکن بوده‌اند. این در حالی است که در سال ۹۱ نرخ رشد جمعیت ۱.۲ درصد و تراکم جمعیت حدود ۴۶.۱ نفر در هر کیلومتر مربع بوده است.

در عین حال بررسی جمعیت در سه ماهه اول سال ۹۲ بیانگر وجود نزدیک به ۲۴.۸ میلیون نفر جمعیت فعال از بین کل جمعیت کشور است.

همچنین در این بازه زمانی نرخ بیکاری ۱۰.۶ درصد بوده که نشان می‌دهد این نرخ در مناطق شهری ۱۲.۲ درصد و نرخ بیکاری روستایی ۶.۶ درصد بوده است.

در عین حال نرخ بیکاری در بین زنان ۱۸.۷ درصد و نرخ بیکاری مردان نیز ۸.۸ درصد گزارش شده است.

اما بررسی بانک مرکزی از نرخ بیکاری جوانان نشان می دهد که در سه ماه اول سال ۹۲ نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۲۰.۳ درصد و در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۲.۹ درصد بوده است.

منبع : ایسنا

https://hoorkhabar.ir/89641کپی شد!
68