اختصاص ۱۰۰ هکتار به احداث منطقه ویژه اقتصادی در شوش

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: محدوده توسعه شهرک صنعتی شوش به مساحت ۱۰۰ هکتار به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص پیدا کرد.

اخلاق محمدیان دانیال با بیان اینکه این طرح مورد استقبال بسیاری از واحدهای صنعتی منطقه قرار گرفته است افزود: با توجه به توان تولیدی و اقتصادی شهرستان شوش طرح احداث منطقه ویژه اقتصادی تاثیر بسزایی در اشتغال و رونق اقتصادی منطقه و کشور خواهد داشت.

وی از جمله مزیت‌های فراوان شهرستان شوش برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی را قرار گرفتن در مسیر بزرگراه و راه آهن سراسری شمال و جنوب کشور، حضور دیرپای شرکت کشت و صنعت نیشکر و صنایع وابسته آن، تولید بالای محصولات کشاورزی و دامی در منطقه، وجود پایانه و بازارچه مرزی با کشور عراق و جاذبه‌های گردشگری عنوان کرد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان با اشاره به اینکه قانون ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شوش مصوبه مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران در سال ۸۹ است تصریح کرد: ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺑﺮون‌ﻧﮕﺮ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺑﺘﻮان زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، روﻧﻖ ﺗﺠﺎری و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

وی ادامه داد: ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺤﺮک در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

محمدیان در پایان تصریح کرد: محدوده توسعه شهرک صنعتی شوش به مساحت ۱۰۰ هکتار به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص پیدا کرد که در فاز نخست ۳۰ هکتار جهت آماده سازی در نظر گرفته شده است.

https://hoorkhabar.ir/86116کپی شد!
92
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.