اختصاص بیش از ۷۱ میلیارد اعتبار تملک دارایی‌ به امیدیه

سرپرست فرمانداری امیدیه از اختصاص ۷۱ میلیارد و ۹۴ میلیون ریال اعتبار تملک دارایی‌ به این شهرستان خبر داد.

شهاب صدیقی صبح امروز در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان امیدیه که با حضور کارشناسان برنامه و بودجه استانداری خوزستان و مدیران دستگاه‌های اجرای شهرستان برگزار شد اظهار کرد: ۷۱ میلیارد و ۹۴ میلیون ریال اعتبار تملک دارایی‌های شهرستان بوده که از سوی استان تخصیص داده شده است.

وی افزود: بر اساس جلسات برگزار شده و مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان پروژه تعریف و اعتبارات مورد نیاز توزیع خواهد شد و با توجه به اعتبارات، موضوع مواد ۱۸۰ و ۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین اعتبار بند (ح) تبصره ۲ و بند (ز) تبصره ۹ قانون بودجه برنامه کشوری تاکنون توزیع شده است.

سرپرست فرمانداری امیدیه گفت: لازم است ادارات دولتی مشمول این اعتبارات پیگیری‌های لازم را از طریق ادارات کل در استان به‌عمل آورند.

https://hoorkhabar.ir/75018کپی شد!
106