مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان: توجهی به احداث و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی نمی‌شود

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: متأسفانه توجهی به احداث و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی به ویژه شبکه‌های تحت فشار نوین نمی‌شود.

محمدرضا شمسایی در چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی که امروز (۶ اسفندماه) در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، عنوان‌کرد: در هشت سال اخیر در زمینه احداث و توسعه سدهای مخزنی در سطح کشور اقدامات خوبی انجام شده است.

 

وی افزود: متأسفانه به دلیل فشارهایی که به وزارت نیرو وارد می‌شد، سدهایی احداث شد که خروجی مفیدی برای کشور نداشته‌اند.

 

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بیان‌کرد: در حال حاضر ۷.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور زیرکشت محصولات کشاورزی است که فقط ۱.۷ میلیون هکتار آن دارای شبکه مدرن آبیاری است؛ یعنی یک‌چهارم از اراضی ما به‌صورت سنتی آبیاری می‌شود.

 

شمسایی تصریح‌کرد: در طول ۸ سال‌گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان در زمینه احداث سدهای مخزنی هزینه شده اما با وجود این هزینه‌های سرسام‌آور تنها ۱۰ تا ۱۲ میلیارد مترمکعب آب خروجی داشته‌اند؛ در در حالی که اگر همین مبالغ در زمینه احداث شبکه‌های آبیاری سطحی اصلی و فرعی و به ویژه شبکه‌های آبیاری تحت فشار هزینه می‌شد، اکنون مخزنی آب از محل هدر رفت بخش کشاورزی صرفه‌جویی می‌شد.

 

وی خاطرنشان‌کرد: ۹۰ میلیارد مترمکعب آب کشور در مصارف کشاورزی استفاده می‌شود که ۵۰ درصد از این میزان جبران می‌شود. با توجه به پرت شدید آب در سطح کشور، نیازمند تدوین برنامه‌ای ملی و مشترک در زمینه اجرای شبکه‌های اصلی و تحت فشار بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی هستیم.

 

https://hoorkhabar.ir/750کپی شد!
79