مالیات از کسبه باید در حد و توان فعالیت اقتصادی انجام گرفته، باشد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مالیات‌ها باید در حد و توان فعالیت اقتصادی انجام گرفته اخذ شود و باید رعایت انصاف هم در این بخش لحاظ شود.

هورخبر –  رحمت‌الله فیروزی‌پوربادی، نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار‌های جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند در مالیات ستانی از این بخش‌ها، اظهار داشت: دولت باید سازوکاری را در سراسر کشور ایجاد کند تا براساس ان بتواند نظارت مالیاتی خود را در این بخش لحاظ کند.

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت باید سامانه‌هایی را در بخش مالیات به کار گیرد که وقتی افراد وارد حوزه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، با در نظر گرفتن گیت‌های مالیاتی، مالیات از آنها اخذ شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت و سازمان امور مالیاتی باید مانع فرار مالیاتی شوند، تاکید کرد: باید با به کارگیری نرم افزارهایی، مشخص شود که فعالان اقتصادی با درامد بالا به چه میزان فرار مالیاتی دارند.

وی با بیان اینکه همه اصناف باید مورد رصد و کنترل مالیاتی قرار گیرند، بیان کرد: مالیات‌ها باید در حد و توان فعالیت اقتصادی انجام گرفته اخذ شود و باید رعایت انصاف هم در این بخش لحاظ شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید در مالیات‌ستانی سلیقه‌ای برخورد کرد، ادامه داد: با در نظر گرفتن کسب درآمد اصناف، نباید اجحافی نیز به مردم صورت گیرد؛ بنابراین مالیات‌ستانی باید منطبق با یکسری اصول باشد که پاسخگویی درست و دقیقی در این بخش صورت گیرد.

وی با بیان اینکه باید جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، بیان کرد: همچنین باید مالیات از فعالیت‌های اقتصادی با درآمد بالا اخذ شود البته باید رعایت انصاف هم در این بخش لحاظ شده تا به حقوق مردم تجاوز نشود.

https://hoorkhabar.ir/716058کپی شد!
2982