صادرات بیش از پنج میلیارد دلار کالا از مرزهای خوزستان

ناظر گمرکات خوزستان گفت: پنج میلیارد و ۸۵ میلیون دلار صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماهه امسال از گمرکات خوزستان انجام شد.

هورخبر –  بهروز قره بیگی مدیر کل گمرک اهواز اظهار داشت: ارزش وزنی این میزان کالای صادراتی ۱۸ میلیون و ۱۳۹ هزار تن است که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی ۱۵ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۲۲ درصد کاهش داشته است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به میزان واردات کالا از مرزهای استان به کشور افزود: در مدت یاد شده ۱۵ میلیون و ۲۰۷ هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلار کالا از گمرکات استان وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

قره‌بیگی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی درآمد گمرکات خوزستان در این مدت تصریح کرد: میزان درآمد گمرکات استان ۱۷۲ هزار و ۳۳۴ میلیارد ریال بوده است.

مدیر کل گمرک اهواز با اشاره به میزان صادرات به کشور عراق به عنوان یکی از مناطق مورد هدف تجاری استان اظهار کرد: در یازده ماه امسال ۶ میلیون و ۲۳۶ هزا تن کالا به ازش ۹۷۴ میلیون و ۴۰۴ هزار دلار از خوزستان به کشور عراق صادر شد که از نظر وزنی یک درصد افزایش و از نظر ارزشی ۲۷ درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به میزان ترانزیت خارجی از مرزهای استان گفت: در بخش ترانزیت خارجی در یازده ماهه امسال هفت هزار و ۳۵۷ فقره اظهارنامه به وزن سه میلیون و ۸۶۳ هزار تن انجام شده که نسبت به سال گذشته از نظر تعداد ۲۸ درصد افزایش و از نظر وزنی ۲۲۸ درصد کاهش یافت.

قره‌بیگی یکی از امتیازهای مهم استان را در ترانزیت کالا وجود دفتر کارنه تیر( ترانزیت بین المللی) در استان دانست و اضافه کرد: ۵۲۶ فقره اظهارنامه کارنه تیر به وزن ۹ هزار و ۷۳۶ تن صادر شده که نسبت به سال قبل از نظر تعداد هفت درصد کاهش و از نظر وزنی ۲۱ درصد افزایش داشته است.

بر اساس اعلام مدیر کل صمت خوزستان هدفگذاری امسال صادرات غیرنفتی از استان ۶ میلیارد دلار است.

https://hoorkhabar.ir/715769کپی شد!
2063