ورود کمیسیون اخلاق پزشکی به پرونده پزشکانی که زیرمیزی دریافت می‌کنند

رئیس هیات‌مدیره انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران گفت: در واقع اگر تعرفه بیش از حد قانونی یا وجهی تحت عنوان زیرمیزی از بیمار نیز دریافت شود طبیعتا از تخلفات انتظامی است و قطعا در سازمان نظام پزشکی قابل بررسی است. اگر پرونده‌ای در این زمینه در سازمان نظام پزشکی تشکیل شود و معاونت انتظامی و هیات‌های انتظامی صلاح بدانند کمیسیون اخلاق به این موضوع ورود می‌کند.

هورخبر –  سعید بیرودیان رئیس هیات‌مدیره انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران با بیان اینکه به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ پرونده در سال در کنار رسیدگی به سایر تخلفات در کمیته اخلاق پزشکی نیز بررسی می‌شود، اظهار داشت: کمیسیون اخلاق پزشکی استان تهران به شکایت‌هایی که در حوزه انتظامی سازمان نظام پزشکی ارسال می‌شود و دارای بعد اخلاقی و ملاحظات اخلاقی است و مسائلی که مربوط به روابط پزشک و بیمار، حفظ اسرار بیمارعدم اخذ تعرفه‌های صحیح و برخی موضوعات که در راهنمای اخلاق نظام پزشکی آمده است ورود کرده و به این پرونده ها رسیدگی می‌کند.

این مقام مسئول ادامه داد: طبیعتا اگر شکایتی مطرح شود و در هیات‌های انتظامی نظام پزشکی و به کمیسیون اخلاق ارجاع شود در کمیسیون اخلاق بررسی خواهدشد.

رئیس هیات‌مدیره انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران درباره اخذ زیر میزی به صورت دلار یا سکه توسط پزشک از بیمار تصریح کرد: یکی از بندهای راهنمای اخلاق حرفه‌ای نظام پزشکی که مصوب شورای عالی نظام پزشکی است موضوع دریافت تعرفه‌ها براساس تعرفه‌های قانونی است همانطور که سازمان نظام پزشکی در ارتباط با حقوق جامعه پزشکی پیگیر است که تعرفه‌ها تا حد ممکن واقعی و عادلانه باشد و حداقل نیازهای جامعه پزشکی تامین شود به دریافت تعرفه بیش از حد قانونی نیز ورود می‌کند.

بیرودیان ادامه داد: در واقع اگر تعرفه بیش از حد قانونی یا وجهی تحت عنوان زیرمیزی از بیمار نیز دریافت شود طبیعتا از تخلفات انتظامی است و قطعا در سازمان نظام پزشکی قابل بررسی است. اگر پرونده‌ای در این زمینه در سازمان نظام پزشکی تشکیل شود و معاونت انتظامی و هیات‌های انتظامی صلاح بدانند کمیسیون اخلاق به این موضوع ورود می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ما در کتاب راهنمای اخلاق حرفه‌ای نظام پزشکی مواد مشخصی در ارتباط با اخذ تعرفه‌های قانونی از بیمار داریم و می‌توانیم به تخلفات صورت گرفته در این موارد نیز رسیدگی کنیم.

رئیس هیات‌مدیره انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران همچنین درباره فعالیت کلنیک‌های غیرمجاز و یا کلینک‌هایی که دارای مجوز بوده اما از افراد غیرمجاز و غیرمجوز استفاده می‌کنند، گفت: رسیدگی به این موضوعات در حوزه معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی است و اداره کل مربوطه به این موضوعات ورود کرده و رسیدگی می‌کند. در عین اینکه تشکیل چنین کلینک‌هایی توسط نظام پزشکی و معاونت فنی و نظارت سازمان بررسی می‌شود اما اگر تخلف دیگری مانند بکارگیری فردی که فاقد صلاحیت پزشکی است در کلینک‌ها نیز وجود داشته باشد که و خدمات پزشکی از سوی این افراد ارائه شود طبیعتا این موارد از موضوعات اخلاقی بوده که در کمیته اخلاق به آن رسیدگی می‌شود و مشابه چنین پرونده‌هایی نیز داشته‌ایم و به آن رسیدگی شده است.

https://hoorkhabar.ir/715653کپی شد!
5318