رای کمیسیون تلفیق به حذف ۵۰ همت از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها

کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای۵۰ همت از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را کاهش دادند.

هورخبر –  کمیسیون تلفیق در مصوبه عصر یکشنبه خود ۵۰ همت(هزار میلیارد تومان) از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها موضوع تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را کاهش داد.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ علاوه بر منابع قبلی درآمدی هدفمندی یارانه‌ها ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال پی جی و گازهای فرعی همچون اتان، بوتان، گوگرد، .. را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده بود.

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد تا ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال پی جی که به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده شده بود برای گازرسانی به نقاط مختلف کشور هزینه شود.

این مصوبه کمیسیون اعتراض نماینده دولت و تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون را در پی داشت.

دولت و تعدادی از اعضای کمیسیون بر این اعتقاد بودند که حذف ۵۰ همت از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها باعث به هم خوردن جدول این بخش برای سال آینده خواهد شد.

نماینده دولت در جلسه کمیسیون معتقد بود که این مصوبه کمیسیون تلفیق برخلاف برنامه هفتم است و نیاز به دو سوم رای دارد اما توجیه اعضای کمیسیون این بود که برنامه هفتم هنوز نهایی نشده است که این مصوبه نیاز به دو سوم آرا داشته باشد.

https://hoorkhabar.ir/715407کپی شد!
3368