سختگیری های نظارتی بر صلاحیت نمایندگان مجلس و شوراهای شهر توجیه پذیر است

وقتی نامزدی صلاحیتش تائید می شود بایستی امانت دار خوبی باشد نه این که با تبانی و مال اندوزی راه خدمت به مردم و کشور را مسدود کند بویژه بعضی از منتخبین متخلف شورای شهر که با پارتی بازی بار خودشان را بستند و اکنون نامزد ورود به مجلس شورای اسلامی شدند که صدالبته نظارت دقیق هیات های نظارت استانی و مرکزی هر چه موشکافانه صورت گیرد.

هورخبر – بر حسب مسائلی که پیش آمده به خصوص وقتی مقام معظم رهبری تاکید بر عدم دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی و عزل و نصب ها را خواستار شدند ولی با این حال بعضی از آن حضرات بی توجه به آن هشدار حاکمیت، دوباره با زد و بند، لابیگری، نشست و برخاست های متجاهرانه با افراد متمول دنیاپرست اقدام به تقویت چرخه ی قدرت سیاسی خود نمودند و اصلا به فکر خدمت به مردم، کشور و انقلاب نبودند پس شورای نگهبان حق دارد نسبت به این تیپ از نمایندگان ماکیاولی صفت عبور کند و سختگیری های شدیدتری را برای احراز صلاحیت آنها اعمال کند.

به هر حال وقتی نامزدی صلاحیتش تائید می شود بایستی امانت دار خوبی باشد نه این که با تبانی و مال اندوزی راه خدمت به مردم و کشور را مسدود کند بویژه بعضی از منتخبین متخلف شورای شهر که با پارتی بازی بار خودشان را بستند و اکنون نامزد ورود به مجلس شورای اسلامی شدند که صدالبته نظارت دقیق هیات های نظارت استانی و مرکزی هر چه موشکافانه صورت گیرد بین مردم توجیه پذیر است و بقول معروف این عمل خداپسندانه یعنی رد صلاحیت این خیانتکاران به اعتماد حاکمیتی که بمثابه ی مار خوردگان افعی شده می باشند همانا،در نزد خالق و در جهت رضایتمندی مردم هم در دنیا و آخرت اجر و ثواب عظیمی محسوب می شود.

https://hoorkhabar.ir/715265کپی شد!
3989