افزایش ارزآوری با واردات بذر و کشت محصول در خوزستان

رئیس جهاد کشاورزی خوزستان گفت: به منظور ارزآوری می‌توان با استفاده از واردات بذر از دیگر کشورها و کشت آن محصول در استان بر اساس استانداردهای جهانی به صادرات و ارزآوری کمک شایانی کرد.

هورخبر –  مجید نبی پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در بازدید از یک شرکت تولید قارچ بر انتقال دانش از کارشناسان و تولیدکنندگان این شرکت به متقاضیانی که می‌خواهند وارد این عرصه شوند تاکید و اظهار کرد: به منظور ارزآوری می‌توان با استفاده از واردات بذر از دیگر کشورها و کشت آن محصول در استان بر اساس استانداردهای جهانی به امر صادرات و ارزآوری کمک شایانی کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اضافه کرد: راه اندازی پایانه صادراتی نیز موجب تسریع در فرآیند صادرات می‌شود.

این شرکت در سال ۱۳۷۲ با ظرفیت ۲۰۰ تن تولید قارچ در سال به بهره برداری رسید و پس از چندین پروژه توسعه و بهینه سازی، هم اکنون با ظرفیت اسمی چهار هزار و ۶۰۰ تن در سال قارچ خوراکی و با تولید بالاتر از ظرفیت اسمی در حال فعالیت می‌باشد.

در کنار تولید قارچ خوراکی، تولید سالیانه ۵۰ هزار تن بستر بذرکاری شده و ۱۰۰۰ تن اسپان قارچ خوراکی از ظرفیت‌های دیگر این شرکت است که منجر به اشتغال ۲۳۰ نفر به طور مستقیم شده و رفع نیاز بازار داخلی قارچ خوراکی و همچنین بستر کشت و صادرات به کشورهای مختلف شده است.

https://hoorkhabar.ir/714555کپی شد!
390