مشاور اجتماعی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق کشوری(صباانرژی) منصوب شد

هورنیوز – با حکم دکتر علیرضا زمانپور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق کشوری(صباانرژی) بابک طهماسبی به عنوان”مشاور اجتماعی مدیرعامل این شرکت” منصوب شد.

 

طهماسبی دانش آموخته نخبه مدیریت بازرگانی و مشاور مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، رئیس رسانه مناطق نفتخیز جنوب، مشاور ارشد نمایندگان ادوار مجلس، مشاور مدیرعامل هلدینگ اقتصادی بانک صادرات ایران  و… را در سوابق خود دارد.

 

وی در حال حاضر مدیر بزرگترین هلدینگ رسانه ای خبری کشور به نام خلیج فارس است.

https://hoorkhabar.ir/712554کپی شد!
103