بررسی موانع اجرا و تامین مالی طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی

هورنیوز – فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس؛ با اشاره به جلسه امروز کمیسیون متبوع خود گفت: باتوجه به اینکه مجلس در تبصره یک بودجه سال ۱۴۰۲ تکالیفی را برای دولت و وزراتخانه‌های نفت و اقتصاد در مورد احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه مشخص کرده بود، طبق وظیفه نظارتی کمیسیون، دستگاه‌های اجرایی را دعوت کردیم تا روند انجام پروژ‌ها را بررسی کنیم، بر این اساس ما امروز وزیر نفت، بخشی از وزارت اقتصاد و سایر دستگاه مرتبط با این بند از تبصره یک قانون بودجه را دعوت کرده بودیم.

 

وی افزود: قرار بر این شد که در مورد احداث پتروپالایشگاه شهید قاسم سلیمانی، تکمیل پالایشگاه ۱۸۰ هزارتایی آبادان و همچنین سایر پتروپالایشگاهی که قبلا قانون آن مصوب شده، چند اقدام صورت گیرد، نکته اول اینکه ما برای تامین منابع مالی برخی از موانع پیش روی بانک‌ها را برطرف کنیم تا آن‌ها بتوانند به این پروژه‌های بسیار بزرگ که در رفع ناترازی، تولید فرآورده نفتی و جلوگیری از خام فروشی کمک می‌کنند، ورود کنند. نکته دوم هم در بحث مولد سازی بود که برخی از املاک متعلق به شرکت پالایش پخش که در حوزه شهر‌ها قرار دارد، نامه‌ای را به سران سه قوه ارسال کنیم تا فروش این املاک در اختیار وزارت نفت و برای تامین منابع مالی این پروژه‌ها قرار گیرد.

 

حسنوند تصریح کرد: موضوع بعدی در ارتباط با موانعی بود که باید به به استحضار رهبر انقلاب برسد درباره زمینی که متعلق به ستاد اجرای فرمان امام بود که باید از ایشان اجازه گرفته شود. همچنین قرار شد کمیسیون نامه‌ای را به سران قوا برای برخی از موانع اجرای این پروژه‌ها که تاکنون به تاخیر افتاده، ارسال شود تا با رفع موانع این پروژه ها، عملیات اجرایی آن‌ها شروع شده و به بهره برداری برسد.

https://hoorkhabar.ir/712541کپی شد!
13