شهردار دزفول استعفای خود را تقدیم شورای شهر کرد

هورنیوز – محمدحسن پرآور روز پنجشنبه افزود: سیدحسن عیسی زاده شهردار دزفول درخواست استعفای خود را براساس بند الف تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شهرداران تقدیم شورای اسلامی کرد.

 

وی افزود: بعد از جلسه رسمی مورخ ۹ آذر موضوع به صورت غیرعلنی در جمع اعضای شورا مطرح و مقرر شد در اولین جلسه رسمی در این خصوص تصمیم گیری شود.

 

سیدحسن عیسی زاده از ۱۵ ماه پیش تاکنون شهردار دزفول بوده است.

https://hoorkhabar.ir/709243کپی شد!
84