تولید فولاد در ۳ ماهه سال افزایش یافت

هورنیوز – طبق آمار، در مجموع سه ماهه ابتدایی امسال، با توجه به اینکه محدودیت برق صنایع از نیمه خرداد ماه اعمال شده است، تاثیر منفی هنوز بر روند افزایش تولیدی که از ابتدای سال آغاز شده، نداشته و میزان تولید سه ماهه نیز افزایشی رقم خورده است.

 

طبق آمار ارائه شده، طی سه ماه نخست امسال میزان تولید کل آهن اسفنجی بیشترین افزایش تولید را داشته‌ و در مقابل کمترین میزان افزایش را مقاطع طویل فولادی در این مقایسه آمار به خود اختصاص داده‌اند.

 

در مجموع این مدت سه میلیون و ۱۵۲ هزار تن مقاطع طویل فولادی تولید شده است که نسبت به سه میلیون و ۹۸ هزار تن تولیدی در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد دو درصدی داشته است.

 

پس از آن تولید محصولات فولادی پنج درصد و شمش فولاد(فولاد میانی) شش درصد رشد تولید داشته‌اند. به ترتیب پنج میلیون و ۶۷۳ هزار تن محصولات فولادی و هشت میلیون و ۵۷۵ هزار تن شمش فولاد تولید شده است. در بهار سال گذشته پنج میلیون و ۳۹۶ هزار تن محصولات فولادی و هشت میلیون و ۷۴ هزار تن شمش فولاد تولید شده بود.

 

طبق آمار، طی سه ماهه ابتدایی امسال دو میلیون و ۵۲۱ هزار تن مقاطع طویل تخت فولادی تولید شده که نسبت به دو میلیون و ۲۹۸ هزار تن تولیدی طی سه ماهه نخست ۱۴۰۰، رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرده است.

 

در نهایت ۹ میلیون و ۹۱۷ هزار تن آهن اسفنجی در سه ماه ابتدایی سال جاری تولید شده که ۱۳ درصد بیشتر از میزان تولید آن در مدت مشابه سال گذشته معادل هشت میلیون و ۷۵۸ هزار تن است.

 

رشد تولید فولادی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به اینکه محدودیت برق صنایع تنها ۱۵ روز در بهار امسال بوده، سبب کاهشی شدن تولید (باتوجه به اینکه برق صنایع سال گذشته از تیر ماه دچار محدودیت شد) نشده است و روند تولید افزایشی ادامه یافته، اما به‌تبع در سه ماهه دوم سال، طبق سنوات سال گذشته مجدد شاهد کاهش تولید خواهیم داشت.

https://hoorkhabar.ir/707340کپی شد!
8