شهرداری اهواز نیروی مازاد ندارد، به تفکرات سالم و سازنده نیاز دارد

بجای جنگیدن با  تصمیمات شوراها و شهرداران ادوار گذشته باید کمر همت بست و اقدامات لازم برای اصلاح امور را انجام داد. آنچه امروز در اختیار ماست شهری است پرجمعیت، و یک شهرداری با درآمد کم و نیروهای زیاد!

متاسفانه در ادوار گذشته مدیریت کلان شهر اهواز تصمیماتی اتخاذ نموده اندکه امروزه تبدیل به بحرانهای گوناگون شده اند و اگر هم اکنون فکری بحال آنها نشود بدون شک تبدیل به ابربحرانهایی خواهد شد که اساس مدیریت شهری را به مخاطره خواهد انداخت.

یکی از چالش هایی که در موسم انتخابات شوراها مطرح میشود مبحث نیروهای مازاد شهرداری کلانشهر اهواز است. که گاها دستمایه نطق های آتشین نامزدهای انتخاباتی قرارمیگیرد. متاسفانه علیرغم وعده های داده شده از جانب منتخبین شورا در ادوار گذشته مبنی بر حل مشکل نیروهای مازاد شاهدیم پس از تشکیل شوراهای جدید همان روند استخدامی های غیرقانونی ادامه داشته و هرساله بر تعداد پرسنل شهرداری افزوده شده و این درحالیست که در آمد شهرداری ها باتوجه به شرایط موجود دائم در حال کاهش است و غالبا توان پرداخت دستمزد و مزایای پرسنل را ندارند!؟

اماچاره کارچیست؟ افراد سطحی نگر ساده ترین راه یعنی اخراج نیروهای مازاد را پیشنهاد میدهند ولی اینکار علاوه بر ایجاد بحرانهای معیشتی برای پرسنل، به خود مدیریت شهری هم آسیب میرساند. زیرا باعث میشود شهرداری نیروی آموزش دیده  و ماهرش(که سرمایه زیادی صرف آموزشش شده است) را ازدست دهد.

در واقع بجای جنگیدن با  تصمیمات شوراها و شهرداران ادوار گذشته باید کمر همت بست و اقدامات لازم برای اصلاح امور را انجام داد. آنچه امروز در اختیار ماست شهری است پرجمعیت، و یک شهرداری با درآمد کم و نیروهای زیاد!

راه حل این مشکل و سایر مشکلات شهری فقط در گرو تشکیل شورایی ‌مقتدر و توانا است تا بتوانند با انتخاب شهرداری کاردان و آزمون پس داده مشکلات را چاره جویی کند. همچنین بهترین راه حل این مشکل تعریف پروژه های جدید با مشارکت بخش خصوصی ماهر است که هم بتواند شهرداری را به درآمدهای پایدار مبتنی بر ارزش افزوده برساند هم از نیروهای مازاد فعلی در حفظ منافع شهرداری بهره وری نماید.

بعنوان مثال اهواز دارای منابع عظیم فرآورده های نفتی و پتروشیمی است، شهرداری میتواند فقط با تعریف پروژه قیر یا آسفالت سازی علاوه بر تامین نیاز کلانشهر اهواز به سایر نقاط نیز صادر نماید. یا نمونه دیگر همین طرح تفکیک زباله از مبدا که اگر اجرا شود علاوه بر اشتغال صدها نفر شهرداری صاحب درآمد بسیار بالا و پایدار از طریق طرح های بازیافتی و کمپوست و …. خواهد شد.

علی اکبر جمالپور کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی شهری

https://hoorkhabar.ir/695502کپی شد!
8694