آیت‌الله گیلانی هشیاری خود را کاملا از دست داده است/در مورد بهبودی ایشان نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم

پزشک معالج آیت‌الله محمدی‌‌گیلانی گفت: هشیاری ایشان کاملاً وجود ندارد و کشت مغزی ایشان نیز ضعیف شده است.

بهروز برومند پزشک معالج آیت‌الله محمدی‌گیلانی درمورد روند معالجه آیت‌الله گیلانی اظهار داشت: بیماری اصلی آیت‌الله گیلانی در اصل دیابت است و البته ایشان نیز  یک سابقه بیماری سل دارند.

وی با بیان اینکه عدم استراحت مناسب یکی از عللی است که منجر به وخامت حال آیت‌الله گیلانی شده است گفت: آیت‌الله گیلانی کاملاً هشیاری خود را از دست داده‌اند و تنفس ایشان نیز با مشکل روبرو است.

پزشک معالج آیت‌الله گیلانی در مورد بهبودی آیت‌الله گیلانی نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم چراکه ایشان سیستم مغزی‌شان به نوعی مختل و کشت مغزی ضعیف شده است.

https://hoorkhabar.ir/65103کپی شد!
36