بررسی چگونگی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در جلسه هیأت دولت

چگونگی تحقق سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی در جلسه امروز هیأت دولت بررسی شد.

در جلسه عصر امروز هیات دولت به ریاست روحانی رئیس جمهور، با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه رئیس جمهور به معاون اول، چگونگی تحقق این سیاست‌ها مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

در این جلسه رئیس جمهور با استقبال از سیاست‌های ابلاغی و تشکر از مقام معظم رهبری در ابلاغ این سیاست‌ها آن را سرمایه تحقق حماسه اقتصادی و تکمیل حماسه سیاسی دانست.

روحانی با تاکید بر اینکه هرچند بخشی از این سیاست ها نیازمند تدابیر درازمدت است و در تدوین برنامه ششم هم مورد اهتمام قرار خواهد گرفت خاطر نشان کرد دولت عزم و توانایی آن را دارد که همه این سیاست ها را عملیاتی کند وهمه دستگاههای اجرایی را موظف به برنامه ریزی دقیق برای اجرای بندهای مربوط به خود کرد.

رئیس جمهور اقتصاد متکی بر دانش وفناوری ،عدالت بنیان ،درون زا وبرون گر، پویا وپیشرو وکاهش وابستگی بودجه کشور به نفت را از جمله جهت گیری های مهم این سیاست ها ذکر و بر کوچک سازی بخش اجرایی دولت و مدیریت بهینه هزینه ها تاکید کرد.

همچنین در این جلسه وزیر امور خارجه گزارشی از نشست ژنو و آغاز مذاکرات برای توافق نهایی هسته ای با شش کشور به هیات وزیران ارائه کرد

همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ارائه گزارشی درباره رویکردها وسیاست های سازمان پرداخت و رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت وجود یک دستگاه بازرسی فعال ،متعهد وچابک ، بر لزوم اصلاحات در نظام اداری برای پیشگیری از شکل گیری تخلفات تصریح کرد. همچنین روحانی از خدمات سازمان بازرسی کل کشور وکارکنان آن تشکر وقدردانی کرد.

https://hoorkhabar.ir/616کپی شد!
94