انتصاب سرپرست ۳ جدید فرمانداری خوزستان

سرپرست فرمانداری های حمیدیه، هویزه و دشت آزادگان منصوب شدند.

دکتر عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان طی احکامی جداگانه جواد دغلاوی، عبدالرضا سعیدی نیا و عبدالرحیم ناطقی را به ترتیب به عنوان سرپرست فرمانداری های حمیدیه،هویزه و دشت آزادگان منصوب کرد.

https://hoorkhabar.ir/604کپی شد!
76