تصمیمات جدید وزیر برای تلفن ثابت و موبایل / یکسانی نرخ مکالمه با تمام شهرها

وزیر ارتباطات به تازگی از در نظر گرفتن برنامه‌های جدید در زمینه تلفن ثابت و همراه خبر داده و وعده داده است ظرف شش ماه آینده علاوه بر اجرایی شدن طرح همکد سازی در تمام استان‌ها، نرخ کلی مکالمات تلفن ثابت به حالت ملی و استانی درخواهد آمد.

مدتی از اجرای طرح هم‌کدسازی تلفن ثابت در برخی استان‌ها مانند تهران، البرز و قم می گذرد و حال گفته می‌شود قرار است سایر استانهای کشور هم تا پایان تابستان شاهد اجرای این طرح باشند.

البته پیش از این دولت قبل هم مخابرات را ملزم به انجام همکدی کرده بود که این موضوع تا ماه‌های متوالی حاشیه‌های مختلفی برای مخابرات به دنبال داشت چرا که دولت درباره محل تامین هزینه‌های اجرای این طرح صحبتی نکرده و حمایتی از مخابرات به عمل نیاورده بود و مخابرات هم بر اساس منافع اقتصادی خود و سود سهامدارانش ترجیح داده بود حداقل بخشی از هزینه این طرح را از طریق مشترکان تلفن ثابت تامین کند و بدین ترتیب قرار بر آن بود که استانهای مختلفی که قرار است این طرح در آنها اجرا شود آبونمانی ۹۰۰ تومانی برای اجرای این طرح بپردازند و علاوه بر این تعرفه‌های درون استانی آنها نیز دستخوش تغییر شود.

پس از این با روی کار آمدن دولت جدید و تاکید بر سیاستهای دولت در زمینه کاستن فشار اقتصادی از مردم قرار بر توقف این طرح شد تا بدین شیوه هزینه ای به کاربران تحمیل نشود.

حال در شرایطی که چند ماه از این موضوع می گذرد وزیر ارتباطات از تصمیمات جدیدی که برای مخابرات گرفته خبر داده و اعلام کرده قرار است تا شش ماه آینده با همکاری مخابرات همکدی داخل استانی در تلفن ثابت در همه استانها اجرا شود، به این معنی که اگر شما در شهری از یک استان هستید و می خواهید با شهری دیگر از توابع همان استان تماس بگیرید دیگر نیازی به گرفتن کدهای بین شهری نداشته باشید.

محمود واعظی این بار از طرح دیگری نیز خبر داده و اعلام کرده است که برای سایر استانهای کشور نیز تعرفه‌ای واحد در نظر گرفته خواهد شد یعنی کلاٌ دو نرخ داخل استانی و ملی خواهیم داشت.

همچنین وزیر ارتباطات در مورد تلفن همراه نیز از تلاش برای FLAT یا یکسان سازی خبر داده و گفته است: در صورت اجرای این طرح هزینه جابه‌جایی سیم کارت برداشته می‌شود، هزینه تماس بین شهری کاهش یافته و شماره تخصیص یافته بین شهری نخواهیم داشت و همه شماره ها ملی می‌شوند.

وزیر ارتباطات در تصمیمات اخیر خود آخرین مورد را هم در ارتباط با رومینگ بین اپراتورها دانسته و گفته است: همچنین ما در پی رومینگ ملی هستیم به این معنا که مشترکی که هم اکنون از یک اپراتور سیم کارت دارد، اگر این سیم کارت در منطقه‌ای آنتن ندهد ارتباط مشترک با شبکه کلاٌ قطع می شود، اما با رومینگ ملی آنتن سیم کارت روی اپراتور دیگری که در آن منطقه آنتن قوی دارد منتقل می شود و به این ترتیب رقابت سالم میان اپراتورها در تقویت پوشش گسترده‌تر و تقویت آنتن‌دهی به وجود می آید.

https://hoorkhabar.ir/561کپی شد!
116