سعدون زاده : برپایی نشستی برای تقدیر از خانواده های نمایندگان فقید و شهید استان ابتکاری زیبا بود

 جواد سعدون زاده رئیس مجمع نمایندگان خوزستان نیز در این نشست با تشکر از برگزاری چنین مراسمی گفت: برپایی نشستی برای تقدیر از خانواده های نمایندگان فقید و شهید استان ابتکاری زیبا بود، زیرا موجب احیای فرهنگ خدمت و احترام به افرادی است که تمام داشته های خود را در راه خدمت به مردم گذاشته اند.

وی افزود: مجلس یک ظرفیت بلند و بی بدیل است و هر روز که می گذرد، ظرفیت و کارآمدی آن بیشتر جلوه می کند. نمایندگان ادوار مجلس استادان ما بوده اند و با حضور در مجلس درس های بسیاری از آنها آموخته ایم.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان به دیدار اخیر نمایندگان با مقام معظم رهبری اشاره کرد و به بیان بخشی از فرمایشات رهبری در این دیدار پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایسنا خوزستان، در این مراسم نورالله عابدی نماینده اسبق بهبهان و دکتر زارع قنوانی، فرزند نماینده اسبق بهبهان به نمایندگی از نمایندگان ادوار خوزستان و خانواده های نمایندگان سخنرانی کردند.

https://hoorkhabar.ir/51241کپی شد!
71