احتمال ورود کارگران به لیست سبد کالا/ ماموریت جدید دولت به ربیعی

 به زودی و با برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه مشمولان مرحله دوم دریافت سبد کالای رایگان دولت شناسایی و اعلام خواهند شد. نمایندگان کارگران با ارسال نامه ای به علی ربیعی، وزیر کار از وی خواسته اند ترتیبی اتخاذ کند تا حال که این ماموریت از سوی دولت به وزارتخانه تخصصی آنها محول شده است، از لیست دریافت کنندگان حمایت غیرنقدی دولت در سال ۹۳ حذف نشوند.

در سال گذشته از طریق اختصاص منابعی در دولت میلیون ها خانوار ایرانی توانستند با مراجعه به مراکزی سبد کالای رایگان حمایتی شامل اقلامی از قبیل برنج، روغن، پنیر و تخم مرغ را دریافت کنند. در عین حال، دولت ابتدا برخی گروه ها را به عنوان مشمولان دریافت سبد کالا مشخص و اعلام کرد و سپس در مراحل بعدی بر تعداد مشمولان افزوده شد.

یکی از مهم ترین گروه هایی که در سال گذشته توانسته اند از سبد کالای حمایتی دولت برخوردار شوند، کارگران و مشمولان قانون کار بوده اند که تقریبا قریب به اتفاف آنها توانسته اند از این سبد حمایتی برخوردار شوند؛ هرچند که وزیر کار بعدا اعلام کرده بود اندکی از کارگران به دلیلی نتوانستند از سبد رایگان دولت استفاده کنند.

طبق آمارهای موجود، تعداد کارگران بیمه شده مشمول قانون کار کشور حدود ۱۲ میلیون نفر است که بخش قابل اعتنایی از مجمع کل شاغلان کشور که کمتر از ۲۴ میلیون نفر اعلام می شود را شامل می شوند. یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه کارگری کشور، بحث معیشت و دستمزدهای پایینی است که کارگران دریافت می کنند و این موضوع همیشه از دغدغه ها و مباحثی است که از سوی نمایندگان آنها عنوان می شود.

از این رو، در حالی که کارگران انتظار داشتند دولت آنها را مشمول دریافت سبد دوم کالای حمایتی در سال جاری کند، اما اخیرا از سوی مقامات دولتی اعلام شده است تنها افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی امکان دریافت بسته های حمایتی را در ۵ نوبت طی سال جاری خواهند داشت و این به معنای حذف سایر گروه ها از برنامه حمایتی دولت در سال ۹۳ است.

نبود بانک اطلاعاتی از شاغلان کشور و نامشخص بودن وضعیت معیشتی آنان؛ بزرگترین مانعی است که بر سر راه دولت در شناسایی گروه های نیازمند واقعی دریافت کمک های غیرنقدی قرار دارد. این مسئله در سال گذشته نیز چالش های جدی ای را برای دولت در شناسایی گروه های هدف دریافت کننده سبدهای کالایی ایجاد کرده بود.

حال که قرار است بسته های غیرنقدی رایگان دولت در سال جاری به برخی گروه های خاص مانند کمیته امداد و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی تعلق گیرد، دولت تصمیم گرفته است این برنامه را از طریق مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارتخانه تخصصی نهادهای یادشده پیش ببرد.

پیگیری ها نشان می دهد در وزارت کار برخی اقدامات در جریان است تا کارگران در دور جدید توزیع بسته های رایگان دولتی نیز بتوانند بهره مند شوند و به عبارتی کارگران از لیست افراد تحت حمایت دولت در این بخش حذف نخواهند شد. کارگران انتظار دارند حال که مدیریت این کار از طریق وزارتخانه تخصصی آنها قرار است دنبال شود، مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ کنند تا کارگران قطعا جزو دریافت کنندگان سبد کالای جدید باشند.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با تاکید بر نامه نگاری صورت گرفته به همین منظور از سوی نمایندگان کارگران با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: انتظار داریم بازنشسته ها و کارگران بتوانند از بسته های حمایتی غیرنقدی دولت بهره مند شوند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: از قبل به وزارت کار اعلام کرده ایم که در این زمینه می توانند از ظرفیت تشکل های کارگری در شناسایی و حتی توزیع بسته های حمایتی بین کارگران استفاده کنند.

https://hoorkhabar.ir/48869کپی شد!
84