سخنگوی اشتون: فضای حاکم بر مذاکرات خوب بود

مایکل مان گفت که کسی انتظار رسیدن به نتیجه در این دور از مذاکرات را ندارد.

سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست صبح مذاکرات ایران و ۱+۵ در جمع خبرنگاران حاضر شد، اما به عمده سوالات آنها با این پاسخ که جزییاتی در دست ندارم پاسخ داد.

وی در عین حال فضای حاکم بر مذاکرات را خوب و رو به جلو توصیف کرد.

https://hoorkhabar.ir/396کپی شد!
109