شفافیت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مدنظر قرار گیرد

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: وقتی در کشور قانونی نوشته و تصویب می‌شود، باید اجرا شود؛ هرچند که با مشکلاتی همراه باشد.

حسن فرازمند اظهارکرد: در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز این‌گونه است؛ یعنی اجرای آن مطلوب است اما سیاست‌های آن شفاف نیست.

وی افزود: وقتی می‌خواهیم قانونی را اجرا کنیم آن قانون باید از شفافیت لازم برخوردار باشد. نکته مهم این است که قانون با چه تغییراتی قرار است اجرا شود.

فرازمند خاطرنشان‌کرد: ما اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به فال نیک می‌گیریم زیرا به دنبال اجرای قانون است اما به دلیل شفاف نبودن سیاست‌ها، نحوه اجرای آن در هاله‌ای از تردید قرار دارد.

https://hoorkhabar.ir/3686کپی شد!
124