۳۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت در بخش‌های مختلف نمایشگاه کتاب تهران

حسین صفری، مدیر اجرایی بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره اقدامات انجام شده در نمایشگاه گفت: در ۱۵ روز گذشته کار آماده سازی بخش‌های مختلف نمایشگاه آغاز شده است و از نظر فیزیکی پیشرفت ۳۰ تا ۴۰ درصدی در بخش‌های مختلف داشته‌ایم.
حسین صفری، مدیر کمیته اجرایی بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا ۴۰ درصدی فضای نمایشگاه خبر داد و گفت:  از ۲۴ اسفند کار آماده سازی بخش‌های مختلف اعم از کودک و نوجوان، آموزشی و دانشگاهی آغاز شده است و تا به امروز از نظر فیزیکی پیشرفت ۳۰ تا ۴۰ درصدی در همه بخش‌ها داشته‌ایم.وی افزود: در ۱۵ روز گذشته، ساخت سالن و غرفه‌بندی در بخش‌های بین‌الملل، دانشگاهی، کودک و نوجوان و آموزشی و شبستان اصلی بر اساس جدول زمان‌بندی آغاز شده است و هم اکنون هر یک از این بخش‌ها به تناسب ۳۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

مدیر کمیته اجرایی بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران درباره هماهنگی‌ها و اقدامات صورت گرفته در نمایشگاه گفت: با توجه به اینکه هر سال در مصلی تهران بیش از نیمی از بخش‌ها و سالن‌ها در فضای باز استقرار دارند، هماهنگی‌های لازم برای ایجاد زیرساخت تاسیساتی اعم از برق، مخابرات و امور مربوط به حضور بانک عامل جهت سرویس دهی بهتر به کارت‌خوان‌ها انجام شده است. همچنین پلان اولیه محیطی از نمایشگاه نیز تهیه شده است.

حسین صفری همچنین از استقرار ستاد اجرایی و پشتیبانی در محل نمایشگاه خبر داد و گفت: هم اکنون ستاد اجرایی به طور کامل در محل مصلی مستقر است. همچنین کمیته پشتیبانی به منظور تامین نیازها و پشتیبانی از سایر کمیته‌های نمایشگاه در مصلی تهران استقرار دارد.

وی در ادامه گفت: همه این اقدامات بر اساس جدول زمانبندی انجام شده است و امیدواریم که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها بتوانیم امسال زودتر از سال‌های گذشته سالن‌ها و غرفه‌ها را آماده کنیم و در اختیار ناشران قرار دهیم.

بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در روزهای ۱۰ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

https://hoorkhabar.ir/3569کپی شد!
142