جنگ نسل ها در عربستان زمینه فروپاشی آل سعود را فراهم می کند

یک رسانه عرب زبان به نقل از منابع آمریکایی از وضعیت آشفته عربستان و جنگ نسلها که آل سعود را به افول سریع نزدیک کرده است پرده برداشت.
به نقل از پایگاه المنار، منابع آگاه به نقل از گزارشهای اطلاعاتی آمریکایی اعلام کردند: جنگ نسلها در عربستان به فروپاشی رژیم آل سعود خواهد انجامید.

این منابع افزودند: دولت آمریکا از اوضاع عربستان نگران است و محمد بن نایف از حمایت آمریکا برای مقابله با جنگ نسلها برخوردار است.

بر اساس گزارش دستگاههای اطلاعاتی آمریکا کوچکترین جرقه ای در عربستان دهها بحران قابل انفجار در هر لحظه را شعله ور خواهد کرد و نارضایتی مردمی در عربستان به سبب معضلات بیکاری، فقر، بی عدالتی و فساد گسترده اداری مالی و حالت خفقان آور به طور بی سابقه ای افزایش پیدا کرده است و نکته بعد رقابت شدید و کشمکش شاهزادگان سعودی بر سر کسب قدرت است، حکومت آل سعود در ماههای اخیر شاهد جابجایی مهره ها با توجه به کهولت سن شاه عربستان و شکست رژیم حاکم بر این کشور در مدیریت پرونده های سیاست خارجی سعودی به ویژه در خصوص بحران سوریه بوده است.

https://hoorkhabar.ir/3345کپی شد!
157