کتاب «ما ایستاده‌ایم» منتشر شد

کتاب «ما ایستاده‌ایم» توسط ستاد مرکزی راهیان نور کشور منتشر شد.

به منظور توزیع در بین زائران سرزمین‌های نور ستاد مرکزی راهیان نور کشور کتاب «ما ایستاده‌ایم» را منتشر کرد.

در کتاب «ما ایستاده‌ایم» سخنانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ایستادگی در مقابل زیاده خواهی‌هایی دشمنان انقلاب اسلامی منتشر شد.

در این کتاب ۲۳ سخن از ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره ایستادگی ملت ایران بر سر آرمان‌های انقلاب اسلامی انتشار یافت.

در بخشی از این کتاب آمده است: شما ملاحظه کنید؛

«تبلیغات، تلاش سیاسى، تلاش اقتصادى، تلاش امنیتى از سوى آمریکا و این‌ها متوجه به جمهورى اسلامى است. البته جمهورى اسلامى به توفیق الهى محکم ایستاده است، اما آن‌ها دارند رذالت خودشان را می‌کنند؛ آن‌ها کوتاه نیامده‌اند».

«استحکام نظام جمهورى اسلامى موجب شده تیغ آن‌ها کُند شود، بر صخره فرود بیاید و من می‌خواهم بگویم این حالت صخره‌گون را ملت و دولت عزیز ما حفظ کنند. نگذارید اختلاف به وجود بیاید. نگذارید شکاف به وجود بیاید. نگذارید آنچه را که دشمن در تبلیغات و در خباثت هاى سیاسى و تفتین هاى سیاسى می‌خواهد در مورد کشور ما انجام بدهد، انجام دهد».

https://hoorkhabar.ir/3247کپی شد!
147