حضور یک خوزستانی در اردوی تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولان

یک خوزستانی به اردوی تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولان دعوت شد.

حسین امیری از استان به عنوان سرمربی تیم‌ملی در این اردو حضور دارد.

این اردو که اولین اردوی آمادگی تیم‌ملی تیراندازی در سال جدید است، از امروز تا دوازدهم فروردین‌ماه در تهران ادامه خواهد داشت.

تیم‌ملی تیراندازی جانبازان و معلولان خود را برای مسابقات پاراآسیایی ۲۰۱۴ برگزار می‌کند.

https://hoorkhabar.ir/3241کپی شد!
145