ذیحق پنداری موهوم (عبدالرحمن نیک سرشت)

عبدالرحمن نیک سرشت

یادداشتی برای اوباما

روسیه باید تحریم شود و از گروه موسوم به ۸ اخراج شود ؟!

این حکم آقای اوباماست . حالا من احساس می کنم جای ده نمکی خالی است که می توانست قبل از اینکه عده ای را در لیست معراجی هایش بگنجاند ، اخراجی های ۴ را ادامه می داد و با این ترتیب روسیه تحریم به اخراج شود ! بعد از ایران حالا نوبت غول هاست که یکی بعد از دیگری تحریم شوند. با این حساب پیش بینی می کنم ژاپن و چین روی اختلاف دیرینه ی شان با آمریکا که بر سر مانده حساب تراز مالی تجاری و بازرگانی هست ، همین روزها با کدخدای دهکده ی جهانی دست به یقه شوند و اگر اشتباه محاسبه نکنم این هندوستان هم می شود به لیست اخراجی های تحریم شده نیز در آینده افزود. هندوستانی که مثل چین ، پاورچین پاورچین بدش نمی آید سروگوشی در این نظام نوین جهانی بجنباند. در اصل آمریکا نمی تواند عرصه ی عرض اندام بازیگران منطقه ای مثل ایران را با تحریم و اخراج انسداد نماید. اکنون با این حساب بازیگران جهانی تجربه ایران را محک می زنند و از این یک جانبه گرایی که آمریکا تدارک دیده است خارج شوند. از قرار معلوم رامسفلد حدسش درست از آب درآمد : اوباما عرضه کدخدایی ندارد . او می گفت اگر یک میمون را تعلیم می دادیم بهتر از اوباما نقشش را در این نظام بلبشوی بازی ایفا می کرد. به راستی این اندیشه ی ذیحق پنداری موهوم از کجا سرچشمه می گیرد و از کی و کجا در ذهن آمریکائیان خطور کرده است ؟؟

این اندیشه کاملاً پیشاروستایی در جهان پست مدرنیستی پارانویازده دنبال می شود . حالا ما نمی توانیم زمین پدری خودمان را به اجاره دراز مدت به یک دهقان واگذار کنیم زیرا پس گرفتنش هیهات می شود و خود را ذیحق می پندارد . ریشه ی ذیحق پنداری موهوم در نظام های پیشاروستایی تجربه شده است، حق را به صاحب نسق نمی دهند.

مگر قرار امثال رامسفلد با رئیس جمهوری چون اوباما چه بود ؟ کجای محاسباتشان غلط از آب درآمد؟ کجای  نقشه ی پروژه ی ذیحق پنداری خوب اجرا نشده بود ؟؟ وکدام ژست و فیگور غلط انداز ، فشن (مانکنیست) انجام نشده بود که اینطور خواب رامسفلد را برآشفت ؟ قول و قرار های دموکراتیک مابانه در مصر و القاعده و بازی در سوریه آن تناقضات فی ما بین معروف به رویکردهای ایده آلیستی و رئالیستی عرصه ی  روابط بین الملل که از ابتدای روی کار آمدن آقای اوباما معضل اصلی شمرده می شدند ، چه شد ؟ آیا توازن بین دو نیروی طناب کشی را در هر دو سو به هم نزد ؟ مگر با یک دست می توان ۸ هندوانه را برداشت در حالی که بغل گشادی برای آغوش کشیدن نداشته باشی .

پس آقای اوباما تحویل بگیر ای کدخدای ناشی

https://hoorkhabar.ir/3204کپی شد!
261