نظارت دقیق بر ارائه خدمات به گردشگران در آبادان

بازرس ویژه دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نحوه خدمات‌دهی به گردشگران در سایت‌های تاریخی آبادان بازدید کرد.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان امشب در جریان بازدید بازرس ویژه دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سایت‌های تاریخی جنوب خوزستان گفت: بازرسی انجام شده توسط بازرس ویژه سازمان بسیار دقیق بود و از نزدیک بر نحوه خدمات‌رسانی به گردشگران بازدید شد.

محمدعلی خلیلی افزود: بازرس ویژه دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری امروز در بازدید‌های جداگانه‌ای از دبیرخانه ستاد هماهنگی خدمات سفر آبادان، موزه شهرستان آبادان و مسجد رنگونی‌ها بازدید به عمل آورد.

وی با اشاره به بازدید بازرس ویژه از سایت‌های گردشگری شهرستان شادگان تاکید کرد: بازرس ویژه دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سایت تالاب شادگان و گردشگری در تالاب نیز بازدید کرده است.

وی افزود: پیش از عزیمت بازرس ویژه میراث فرهنگی به سایت‌های جنوبی استان وی از ستاد هماهنگی خدمات سفر خوزستان، مستقر در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان بازدید کرد.

خلیلی گفت: بازدید‌های به عمل آمده تا حد زیادی رضایت مردم و گردشگران را در پی داشته است و ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان‌ها و استان خوزستان آمادگی رسیدگی به مشکلات احتمالی گردشگران را دارند.

https://hoorkhabar.ir/3035کپی شد!
186