یک مدرس دانشگاه: روابط عمومی حرفه ای باید به روز و کارآمد باشد/ آموزش کلید توسعه روابط عمومی است

یک مدرس ارتباطات و روابط عمومی با تاکید بر جایگاه و اهمیت روابط عمومی در سازمان ها، بر اهمیت کارآمد بودن روابط عمومی ها تاکید کرد و آموزش را کلید توسعه در این بخش دانست.

 

ندا شفیعی اظهار کرد: نامگذاری ۲۷ اردیبهشت به عنوان روز روابط عمومی از این رو واجد اهمیت است که بدانیم روابط عمومی به عنوان یک فرایند و نه یک رویداد چه نقش مهم و پررنگی در مناسبات اجتماعی جامعه و سازمان ها ایفا می کند.

وی افزود: در عصری که ما در آن به سر می بریم، روابط عمومی به عنوان یک جریان همیشه پویا در عرصه جهانی، ملی و منطقه ای می تواند نگاه جامعه و به ویژه مسولان را به خود معطوف کند؛ نگاهی که بعضا نیازمند توجه است و چشم پوشی از آن قابل اغماض نیست، چرا که به حاشیه بردن روابط عمومی می تواند تبعات ناگواری برای یک سازمان داشته باشد.

شفیعی تصریح کرد: امروزه نقش روابط عمومی و حیطه فعالیت آن بر هیچ کسی پوشیده نیست. همه فعالان جامعه در بخش های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و… جویای روابط عمومی هایی هستند که آنان را در طراحی روش های معقول و تعیین خط مشی های مرتبط با آینده یاری دهند.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه روابط عمومی ها نسبت به دو دهه گذشته به ویژه در شهرستان ها از هویت مستقل و جایگاه شناخته شده تری برخودار شده اند، تصریح کرد: تشکیلات حرفه ای و سازمان های مردم نهاد مانند انجمن ها در بازیابی این هویت بی تاثیر نبوده اند، ولی روابط عمومی ها به لحاظ تشکیلات سازمانی و به دلیل ضعف شناخت حرفه ای مدیران ارشد همچنان با مشکلات قدیمی خود دست و پنجه نرم می کنند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد روابط عمومی ها در سال های اخیر از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شده اند، ولی بر پایه مشاهدات و بررسی های علمی، این رشد همه جانبه و همه گیر نیست؛ به این معنی که ما با یک دوگانگی در پیشرفت روابط عمومی مواجه ایم که دلایل خاص خود را دارد. در واقع در این دوگانگی روابط عمومی ها را به دو شکل توسعه یافته و توسعه نیافته طبقه بندی می کنند که تعداد قابل توجهی از آنها را در طبقه دوم قرار می دهیم.

شفیعی با تاکید بر اینکه روابط عمومی پویا موجب بالندگی سازمان خود می شود و سازمان را در چرخه رشد و دستیابی به اهداف کمک می کند، گفت: روابط عمومی ها با آشنایی نسبت به فرهنگ های جمعی می توانند در تعامل با مردم و افزایش مشارکت های مردمی برای اعمال سیاست ها و برنامه های مفید ملی و منطقه ای موثر باشند، لذا قدم نخست مطالعه و شناخت باورهای جمعی در پیرامون موضوعات مورد هدف و متناسب سازی سیاست ها با خواست و باورهای جمعی است.

وی افزود: برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای روابط عمومی در سال های اخیر تاثیر و نقش مهمی در ارتقای کیفیت کار روابط عمومی ها داشته است و از یک سو تعامل بین روابط عمومی ها در سطح مناطق را افزایش می دهد و موجبات طرح مسایل و راهکارهای منطقه ای برای برون رفت از مسایل مبتلا به محیط مرتبط اجتماعی را فراهم می کند و از سوی دیگر تبادل تجربیات و آشنایی مدیران بلند پایه محلی با رویکردهای حرفه ای روابط عمومی ها از نتایج دیگر آن خواهد بود.

مدرس دانشکده خبر اهواز تصریح کرد: روابط عمومی حرفه ای باید به روز و کارآمد باشد و آموزش کلید توسعه روابط عمومی است. اگر بخواهیم با عملکرد روابط عمومی بر مخاطبان اثرگذار باشیم باید با دانش روابط عمومی، تکنیک های ارتباط با رسانه ها، روابط عمومی الکترونیک، مخاطب شناسی و … آشنا باشیم و آموزش روز آمد می تواند ما را به اهدافمان برسانند.

https://hoorkhabar.ir/30203کپی شد!
65