دومین وزنه‌بردار خوزستانی به اردوی تیم‌ملی دعوت شد

یک وزنه‌بردار خوزستانی به اردوی تیم‌ملی فراخوانده شد.

محمدزمان مهمدی، رییس هیات وزنه برداری استان اظهار کرد: جواد نادری در دسته ۱۰۵ کیلوگرم از استان به اردوی تیم ملی دعوت شده است. پیش از این هم نواب نصیرشلال در اردو حضور داشت.

 

رییس هیات وزنه برداری خوزستان بیان کرد: نادری از پنجم فروردین ماه در اردوی دوم تیم‌ملی شرکت خواهد کرد. تیم‌ملی خود را برای مسابقات آسیایی آماده می‌کند.

https://hoorkhabar.ir/3011کپی شد!
129