دعوت ۵ خوزستانی به اردوی تیم‌ملی پرورش‌اندام

پنج خوزستانی به اردوی تیم‌ملی پرورش‌اندام فراخوانده شدند.

محمدعلی داوودزاده، مسوول کمیته پرورش‌اندام استان اظهار کرد: علی رستمی، رضا باقرزاده، علیرضا استقامت، یاسر قایدزاده و مظفر قلاوند از خوزستان به این اردو دعوت شده اند.

 

وی بیان کرد: این اردو اوایل سال آینده در کمپ تیم‌های ملی در تهران برگزار خواهد شد. تیم‌ملی خود را برای مسابقات آسیایی آماده می کند.

https://hoorkhabar.ir/3008کپی شد!
202